Ţie, popor ingrat, nu-ţi va rămâne nici cenuşa mea.

joi, 11 octombrie 2012

Cuvinte de incurajare


     Intors din calatoria de la Roma si Berlin, unde a pus problema Transilvaniei de Nord-Est, Maresalul Ion Antonescu a organizat o mare manifestare populară, cu peste 100.000 de participanţi, la Alba-Iulia, pentru a aniversa Unirea din 1918. A folosit prilejul pentru a reafirma drepturile românilor asupra întregii Transilvanii şi a lansat un îndemn la încredere:
„Fraţi ardeleni! Voi, cari v-aţi sfâşiat sufletul şi trupul; Voi, cari aţi părăsit încă odată vetrele vieţii şi crucile mormintelor; Voi, cari aţi adăugat dureri noi la hrisovul suferinţelor de veacuri; Nu deznădăjduiţi. Pe umerii voştri stă apăsarea sfântă a datoriilor strămoşeşti. În această clipă de îngenunchere, îngenuncheaţi ca să auziţi trosnetul de trupuri pe roată ale lui Horea şi Cloşca; simţiţi în sânge clocotul de viaţă ardelenească a lui Avram Iancu şi imnul de redeşteptare naţională a lui Mureşanu. Plecaţi urechea la brazda strămoşească şi păstraţi în cuget icoana gândurilor lui Lazăr, Şincai şi Şaguna şi cutremuraţi-vă de biruinţa măreaţă şi veşnică a lui Mihai Viteazul. Ne-am născut aici, suntem cei dintâi aşezaţi aici şi vom pleca cei din urmă. Vom muri aici, fraţi ardeleni, fiindcă nu putem părăsi ceea ce nu se poate părăsi. Nici furtunile, nici trufiile, nici trădările nu ne vor clinti. Toţi trebuie să păstrăm încrederea în drepturile Neamului, să ducem o luptă de credinţă, de muncă şi de jertfă şi prin jertfă să ne câştigăm dreptatea. Fiindcă dreptatea străjuieşte lumea. Şi dreptatea lumii va fi dreptatea noastră. (…) Din Alba-Iulia, unde gloria celui dintâi Întregitor a adus peste veacuri afirmarea de voinţă şi unire a Ardealului, pentru ca în sunetul de clopote ale credinţei strămoşeşti să dea Coroana Unirii celui din urmă Întregitor, în numele trecutului, pentru apărarea prezentului şi pentru gloria viitorului, cer azi unirea românilor într-un singur suflet”.